Her er en oversikt over når de ulike rommene er opptatt. Der det er hvite felt er det mulig å leie rom


Øvingskalender:


KL:MANDAG  TIRSDAGONSDAG   TORSDAG    FREDAGLØRDAG    SØNDAG
16.30 
Vokal
      Vokal
      Band
             

      Opptatt
17.00 


     
      Vokal
      Band
             
       
17.30
      Vokal
      Gitar
      Band
    Trommer


Vokal
    
      

18.00  

Opptatt
     
      Vokal
      Band
      Piano
    Trommer


Band
Bass
     
       Gitar


Opptatt


18.30

Opptatt

   
      Piano
      Band

     
Band
     
    
       Gitar


Opptatt


19.00

Opptatt

      
     
      Gitar
      Piano
   Trommer

       
  
         Band
     
        
       Gitar

Opptatt


19.30
Opptatt

      Gitar
   Trommer
          Gitar
Opptatt


20.00       Opptatt    Opptatt       Opptatt
       Opptatt

20.30       Opptatt    Opptatt       Opptatt
       Opptatt

 

 Lilla = rom 1
 Blå = rom 2
 Rødt = rom 3
 Grønn = rom 4

 Gul = storsal